STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MAJĄTEK 

 
 

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej.

 

 

STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W TARNOWSKICH GÓRACH.

 

 wyszczególnienie

 stan na 1.01.2013

zwiększenia 

zmniejszenia 

stan na 31.12.2013 

 1

 3

 4

 5

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

 1246694,17

0,00 

0,00 

1246694,17 

 w tym:

1. grunty

 194265,00

 0,00 

 0,00 

 194265,00

2. budynki i budowle

 1045362,59

 0,00

 0,00

 1045362,59

3. maszyny i urządzenia 

 7066,58

 0,00

 0,00

 7066,58

4. środki transportu

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

II. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 

 199135,57

 23793,85

 0,00

 222929,42

III. Zbiory biblioteczne (konto 014) 

 459,60

 0,00

 0,00

 459,60

IV. Konto 020 

 4052,00

 0,00

 0,00

  4052,00

V. Konto 080 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Liczba odwiedzin : 394
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-10 22:32:04
Czas publikacji: 2014-02-10 22:32:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak