ORGANIZACJA 

 
 

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Szkolny
  4. Rada Rodziców

 

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie szkoły

 

 

Dyrektor Szkoły rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych:

  1. wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  2. odroczenie obowiązku szkolnego,
  3. spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  4. indywidualny program lub tok nauki.
 

Liczba odwiedzin : 462
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-09 21:37:31
Czas publikacji: 2014-02-09 21:37:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak