STATUS PRAWNY 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Władysława Broniewskiego  w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

 

Szkoła działa na podstawie:

 

Uchwały Nr X/100/95  Rady  Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 11 w  Tarnowskich Górach, przy ul. Józefa  Korola 38a i nadania statutu.

Uchwały Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, ul. J. Korola 38a

Uchwały Nr XLVII/542/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, ul. J. Korola 38a

 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)

 

Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

 

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach

 

 

 

Organ Prowadzący:  Gmina Tarnowskie Góry

 

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Gliwicach

 


Liczba odwiedzin : 458
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-12 22:02:30
Czas publikacji: 2014-02-12 22:02:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak