STATUS PRAWNY 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Władysława Broniewskiego  w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

 

Szkoła działa na podstawie:

 

Uchwały Nr X/100/95  Rady  Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 11 w  Tarnowskich Górach, przy ul. Józefa  Korola 38a i nadania statutu.

Uchwały Nr XXXIV/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Uchwały nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

 

Uchwały Nr XLVII/542/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, ul. J. Korola 38a

 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

 

Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 

 

Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

 

 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach

 

 

 

Organ Prowadzący:  Gmina Tarnowskie Góry

 

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Bytomiu

 

Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-12 22:02:30
Czas publikacji: 2019-08-02 11:26:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak