OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE 

 

 

dyrektor szkoły:

mgr inż. Marcin Rytczak

wicedyrektor szkoły:

mgr Barbara Gadalińska

 


 

Kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze w Placówce zawarte są w Statucie Szkoły. 

 


Liczba odwiedzin : 717
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2008-09-04 21:59:55
Czas publikacji: 2008-09-04 21:59:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak