Informacje nieudostępnione

Nawnioseksąudostępnianeinformacje,któreniezostałyopublikowane wBiuletynie InformacjiPublicznej. Oznaczato,żeniemamożliwościżądaniaudostępnienia informacjinawniosek,jeżeliznajdujesięonawBiuletynie.

Informacje,któremogąbyćudostępnioneniezwłocznie,sąudostępnianew formie ustnejlubpisemnejbezpisemnegowniosku.

Udostępnianieinformacjinawnioseknastępujebezzbędnejzwłoki, niepóźniejniż wterminie14dnioddniazłożeniawniosku.


Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 9 "Akademia Przedszkolaka"
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Szymik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Szymik
Czas wytworzenia: 2014-04-28 16:58:08
Czas publikacji: 2014-04-28 16:58:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak