Rejestry, ewidencje, archiwa 

 
 

W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

- księgi inwentarzowe,
- książka obiektu budowlanego,
- ewidencja akt osobowych pracowników,
- rejestr aktów i zaświadczeń - awans zawodowy nauczyciela,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- ewidencja dzieci w przedszkolu,
- protokoły rad pedagogicznych,
- protokoły posiedzeń komisji socjalnej,
- księga druków ścisłego zarachowania,

- rejestr korespondencji,
- ewidencja czasu prasy

- rejestr wypadków szkolnych.
________________________________________________________________________

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz.926 )

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich
wniosek.

 

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 9 "Akademia Przedszkolaka"
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Szymik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Szymik
Czas wytworzenia: 2014-04-28 17:02:46
Czas publikacji: 2014-04-28 17:02:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak