Informacje nieudostępnione 

 
 

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Liczba odwiedzin : 191
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 9 "Akademia Przedszkolaka"
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Szymik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Szymik
Czas wytworzenia: 2014-04-28 16:58:08
Czas publikacji: 2014-04-28 16:58:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak