Dyżur w przedszkolach rok szkolny 2019/2020 

 

DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020

 

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Planowanie przerw w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli wynosi 35 dni roboczych tj. 7 tygodni (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela tj. DZ. U. z 2019r. poz. 2215).

 

Dyżur w miesiącach wakacyjnych organizowany jest dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku - oboje rodziców pracuje.  

 

Dyrektor dyżurującego przedszkola organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli w mieście, które mają przerwę wakacyjną.

 

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

 

1. Do dnia 29 maja 2020r. złożyć w macierzystej placówce deklarację o potrzebie zapewnienia opieki przedszkolnej dla swojego dziecka w czasie wakacji

2. Złożyć do dnia 15 czerwca 2020r. w macierzystej placówce wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola dyżurującego (wnioski dostępne we wszystkich placówkach przedszkolnych). 

Po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane.

3. Dokonać wpłaty za pobyt dziecka w okresie wakacyjnym na konto dyżurującej placówki do 3 dnia pobytu dziecka na dyżurze.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole numer 6
Osoba wprowadzająca informację : Maria Tarach
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Huniak
Czas wytworzenia: 2019-12-30 13:13:36
Czas publikacji: 2020-01-26 14:34:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak