STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 5 W TARNOWSKICH GÓRACH W ROKU 2013. 

 

 

STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 5 W TARNOWSKICH GÓRACH

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 01.01.2013

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 31.12.2013

Dynamika rubr.5:2

1

2

3

4

5

6

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

728 866,75

 

 

728 866,75

1

w tym:                    1. grunty                 

585 400,00

 

 

585 400,00

0

2. budynki                i budowle

115 454,82

 

 

115 454,82

1

3. maszyny              i urządzenia

28 011,93

 

 

28 011,93

1

4. środki transportu

 

 

 

 

 

II. Pozostałe środki trwałe (konto 013)

47 241,26

7 329,00

 

54 570,26

1,155139808

III. Zbiory biblioteczne (konto 014)

 

 

 

 

 

IV. Konto 020

430,00

 

 

430,00

1

V. Konto 080

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole Nr 5
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Barbara Synowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Barbara Synowiec
Czas wytworzenia: 2014-02-28 09:27:22
Czas publikacji: 2014-02-28 09:27:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak