Dodatkowe informacje o jednostce 

 

 

ŚRODOWISKO
Przedszkole usytuowane jest w peryferyjnej dzielnicy Tarnowskich Gór- Opatowicach. Jest to stara dzielnica, o charakterze wiejskim, odległa od miejskiego zgiełku, zamieszkuje ją około 300 rodzin, przeważnie wielopokoleniowych. Budynek przedszkola jest ponad stuletni, po kapitalnym remoncie wykonanym w latach 1988-93. Przedszkole jest estetycznie i funkcjonalnie urządzone i wyposażone w meble, sprzęt, zabawki i pomoce. Wszyscy pracownicy wykazują wielką troskę i dbałość o dobry stan techniczny pomieszczeń, wyposażenia oraz estetyczny wygląd całej placówki, co sobie bardzo cenią rodzice naszych wychowanków. Przedszkole ma duży dobrze zagospodarowany teren.
Dzieci uczęszczające do przedszkola pochodzą z różnych dzielnic miasta. Dzieci miejscowe i pozostałe, a także ich rodziny tworzą grupę specyficzną , oddziaływującą na siebie wzajemnie. Rodziny dowożące dzieci z miasta poznają poprzez przedszkole kulturę wsi, tradycje regionalne dzielnicy, stykają się z gwarą, mogą zaobserwować cenione dziś wartości przekazywane dzieciom w rodzinach wielopokoleniowych: szacunek do starszych , opiekuńczość względem młodszych, posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, pracowitość i inne.

RELACJE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.
Przedszkole w latach 1976-93 jednooddziałowe, pięciogodzinne; od 1993- dwuoddziałowe.
Od lat cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. We współpracy z miejscową Świetlicą Miejską placówka pełni rolę ośrodka kulturalnego w dzielnicy.
Przedszkole organizuje wiele imprez i uroczystości środowiskowych z udziałem dzieci nie uczęszczających do przedszkola, uświetnia występami artystycznymi spotkania organizowane przez KGW dla mieszkańców, organizuje wieczorki taneczne wspólne dla rodziców i mieszkańców itp.
Za dowód uznania dla przedszkola można uznać petycję mieszkańców do władz miasta w obronie placówki przed planowaną likwidacją w roku 2001- z ponad dwustoma podpisami.

PRZEDSZKOLE A RODZINA DZIECKA
Przedszkole jest otwarte dla rodziców dzieci z a w s z e, nie tylko w wyznaczone dni przez zajęcia otwarte, uroczystości. Rodzice mają możliwość pozostania w przedszkolu w dowolny dzień (dni) , wspólnej zabawy ze swoim dzieckiem i jego kolegami ,poznania nauczycielki i pozostałego personelu, stosunków panujących w przedszkolu.
Zwyczaj ten szybko zyskał uznanie rodziców- poznając codzienną pracę, umiejętności nauczycielek, atmosferę i troskę o każde dziecko nabierają zaufania do przedszkola, polecają je swoim bliskim znajomym – tym sposobem od lat podczas zapisów do przedszkola jest więcej chętnych niż miejsc.
Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, wspomagają je materialnie, i w innych formach. W przedszkolu działa „sezonowo” Klub Rodziców Twórczych: dorośli jako aktorzy przygotowują dla swoich dzieci przedstawienia -( o tej formie współpracy więcej informacji zawiera artykuł dyr. M. Kuta „Klub Twórczych Rodziców”, Wychowanie w Przedszkolu nr 2 z 1997 roku) Rodzice - specjaliści w różnych dziedzinach uczestniczyli w zorganizowanym sympozjum na temat „ Książka , czy telewizja – co lepsze dla dziecka” ( nauczyciele, lekarze, psycholog), muzycy organizują cyklicznie koncerty w przedszkolu itp.
W obliczu zagrożenia likwidacją placówki rodzice słali interwencyjne pisma do organów różnych szczebli, prasy, telewizji, radia - w obronie przedszkola. 


Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 26
Osoba wprowadzająca informację : Kasia Pozimska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kasia Pozimska
Czas wytworzenia: 2008-09-03 07:44:58
Czas publikacji: 2008-09-03 07:44:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak