Osiągnięcia Przedszkola 

 

 

1.Przyznanie placówce miana Przedszkola Ekologicznego przez Polski Klub Ekologiczny w 1997 roku, liczne wyróżnienia i nagrody za pracę wychowawczą, działalność i ukazywanie dorobku w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego (aktywna współpraca z LOP i PKE)
2.Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie na temat zdrowia – główna nagroda: zestaw sportowy - ogrodowy.
3.Rozwój zawodowy nauczycieli stale zatrudnionych w placówce - wszyscy posiadają wyższe wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,  ustawiczne doskonalenie wszystkich nauczycieli
4.Stałe rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, sukcesy poza placówką np. udział w Śląskim Śpiewaniu - dwukrotne zdobycie wyróżnienia oraz 3 miejsca w kategorii zespołów wokalnych 5.Współpraca z wieloma organizacjami na rzecz edukacji : Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Polskim Komitetem Światowej organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP - uczestniczenie w seminariach, konferencjach .
6. Uzyskanie certyfikatu: "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"


MOCNE STRONY PRACY PRZEDSZKOLA
• organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego
• wspomaganie rozwoju dziecka
• współpraca ze środowiskiem
• kultura i klimat przedszkola
• wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola
• kompetencje nauczycieli i ich rozwój zawodowy
• baza przedszkola
 


Liczba odwiedzin : 264
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 26
Osoba wprowadzająca informację : Kasia Pozimska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kasia Pozimska
Czas wytworzenia: 2008-09-03 07:35:24
Czas publikacji: 2008-09-03 07:35:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak