Programy nauczania 

 

 

Wykaz programów wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu Nr26

w roku szk. 2011/2012

l.p.

Autor

Tytuł

Uwagi

1.

E. Tokarska

J. Kopała

„Zanim będę uczniem”

 

Program z wykazu MEN

 

2.

E. Gruszczyk – Kolczyńska

E. Zielińska

„Dziecięca matematyka. Program dla klas przedszkoli, klas  zerowych i placówek integracyjnych”.

 

Program z wykazu MEN

 

3.

 

Bożena Leksy

 

„Program adaptacji dzieci do przedszkola Nr 26 w Tarnowskich Górach”

 

Program autorski

 

 

4.

 

I. Dzierzgowska

M. Nawrot

 

„Optymistyczne przedszkole”.

 

Program wychowawczy

 

5.

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 

 

„Przedszkolaki krok drugi”.

 

Program profilaktyczno, wspomagający

 

6.

 

E. Lewandowska

B. Maciszewska

 

„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach zerowych”

 

Program do zajęć dodatkowych z języka angielskiego

 

7.

 

Red.: T. Czarnecka i ks. Wł. Kubik SJ

 

Wyd. WAM

Kraków

 

„Program edukacji religijnej dla klasy zerowej”,

 

„Program edukacji religijnej dla dzieci 5-letnich”

 

Program do zajęć religii

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 26
Osoba wprowadzająca informację : Kasia Pozimska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kasia Pozimska
Czas wytworzenia: 2008-09-03 07:39:21
Czas publikacji: 2008-09-03 07:39:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak