Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-21 22:07:21 KADRA / Kadra Ewa Cichoń Publikacja artykułu
2018-01-21 21:48:27 Rekrutacja / Uchwała nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych pzedszkoli prowadzonych przez gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów Ewa Cichoń Publikacja artykułu
2018-01-21 21:38:09 Rekrutacja / Zarządzenie nr 1476/2017 Burmistrza Miasta TG z dnia 18.12.2017 w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry na rok szkolny 2018/2019 Ewa Cichoń Publikacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / UCHWAŁA NR XXXII/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / REKRUTACJA 2017 Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / Rekrutacja do publicznych przedszkoli Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu
2018-01-21 21:38:00 Rekrutacja / Zarządzenie Nr 1053/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry na rok szkolny 2017/2018 Ewa Cichoń Archiwizacja artykułu