TRYB DZIAŁANIA 

 

 


Przedszkole nr 17 „Bajkowe Wzgórze” w Tarnowskich Górach, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnowskie Góry


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura Zamiejscowa w Gliwicach


Statut Przedszkola do pobrania w zakładce "Dokumenty"


 


Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 "BAJKOWE WZGÓRZE"
Osoba wprowadzająca informację : Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za informację : Admin BIP
Czas wytworzenia: 2014-09-01 07:17:31
Czas publikacji: 2014-09-01 07:17:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak