Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 12 

 
 


Przewodnicząca:  Tomasz Firla
Skarbnik: Joanna Zuber
Sekretarz: Hanna Michalik

Członkowie Rady: Dominika Nowak, Małgorzata Lesik, Aldona Piec, Sylwia Podgórny

 

Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 12
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wanda-Kopeć
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Wanda-Kopeć
Czas wytworzenia: 2010-02-21 14:28:28
Czas publikacji: 2019-05-14 18:01:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak