Informacje nieudostępnione 

 

 

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia
informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


 


Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Publiczne Przedszkole Nr 11
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Skowron
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Skowron
Czas wytworzenia: 2014-03-12 08:48:26
Czas publikacji: 2014-03-12 08:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak