Rejestry, ewidencje i archiwa 

 

 

Przedszkole prowadzi ewidencje, rejestry i archiwa:


- księga inwentarzowa,
- książka obiektu budowlanego,
- ewidencja akt osobowych pracowników,
- rejestr aktów i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
- wykaz zarządzeń dyrektora przedszkola,
- protokoły rad pedagogicznych,
- protokoły posiedzeń komisji socjalnej i komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- ewidencja czasu pracy,
- rejestr wypadków.
________________________________________________________________________

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz.926 )

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym 
na ich  wniosek.
 


Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Publiczne Przedszkole Nr 11
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Skowron
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Skowron
Czas wytworzenia: 2014-03-12 08:46:30
Czas publikacji: 2014-03-12 08:46:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak