Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 13:50:56 Przetargi / Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach – I etap Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 14:05:56 Przetargi / Bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2019 roku Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 14:04:38 Przetargi / Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 14:03:20 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach. Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 14:02:39 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa chodnika na ulicy Saperów w Tarnowskich Górach. Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 10:07:49 Oferty pracy / KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI w MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC i MOSTÓW Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 10:03:02 Kontakt / Kontakt do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 09:59:48 Wniosek o uzgodnienie dostępu do drogi publicznej / Wniosek o dostępie do drogi publicznej Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 09:59:03 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu / Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-02-19 09:57:37 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej / Wniosek o wydanie zezwolenia i podanie warunków technicznych zlokalizowania urządzenia w pasie drogowym Stanisław Juziuk Edycja artykułu