Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane we wskazanychrejestrach dostępne są w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach i ewidencjach wynikają z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność zachowania tajemnicy.

Liczba odwiedzin : 729
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2008-09-04 17:55:25
Czas publikacji: 2008-09-04 17:55:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak