Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin otwarcia ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45

2020-02-27 12:09:26
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” - Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45

2020-02-27 11:47:23
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2020-02-26 12:56:56
Bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2020 roku

2020-02-21 13:33:42
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2020 r.

2020-02-20 13:39:56
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020

2020-01-17 09:20:14