Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach”.

2018-02-21 11:14:02
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-20 15:31:40
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach”.

2018-02-20 15:16:50
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.

2018-02-20 15:09:39
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-19 11:33:39
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach”.

2018-02-13 15:44:27
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku

2018-02-12 15:41:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2018-02-07 15:12:54
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-01 10:45:34