Kontakt do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

 

 


KIEROWNIK    Joanna Czyżewska
Z-ca Kierownika  Lucyna Nowicka
     
Główna Księgowa  Ewa Wachowiak
     
SEKRETARIAT    
St. Specjalista ds. finansowo administracyjnych  Aleksandra Lenart 
     
DZIAŁ TECHNICZNY    
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Barbara Adamczyk
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Stefan Grund

Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Tomasz Idzik
Inspektor nadzoru Piotr Naróg

Inspektor nadzoru Paweł Norek
St. Specjalista ds. gruntowych, ewidencji dróg
i zajęcia pasa drogowego
Ewa Belkot
     
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    
St. Specjalista ds. zamówień publicznych
i utrzymania ulic  Stanisław Juziuk 
 


Telefon:            (032) 285-22-03

Fax:              (032) 285-22-03

 


Liczba odwiedzin : 270
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2008-09-17 09:02:04
Czas publikacji: 2017-09-05 12:31:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak