Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach

2019-08-09 11:08:23
Rozbudowa ulicy Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – II etap

2019-07-24 14:29:59
Przetarg unieważniony - Budowa drogi dojazdowej do segmentu D – Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach

2019-07-18 11:50:46
Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarnowskich Górach Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert !nowy termin składania ofert upływa : 7 czerwca 2019 r., godz. 09:45, nowy termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00 UWAGA! Wprowadzono nowy PRZEDMIAR ROBÓT na całość zadania

2019-06-27 13:27:45
Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – III etap

2019-06-26 12:56:22
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.

2019-05-30 14:28:24
Odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach w 2019 roku

2019-05-30 14:24:15
Budowa chodnika przy ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach

2019-05-14 14:56:46
„Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach’’ – I etap ul. Nowaka.

2019-04-30 10:56:04
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych - aktualizacja na dzień 29 kwietnia 2019 roku

2019-04-29 10:59:18