Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach

2019-08-09 11:08:23
Rozbudowa ulicy Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – II etap

2019-07-24 14:29:59
Przetarg unieważniony - Budowa drogi dojazdowej do segmentu D – Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach

2019-07-18 11:50:46
Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarnowskich Górach Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert !nowy termin składania ofert upływa : 7 czerwca 2019 r., godz. 09:45, nowy termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00 UWAGA! Wprowadzono nowy PRZEDMIAR ROBÓT na całość zadania

2019-06-27 13:27:45
Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – III etap

2019-06-26 12:56:22
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.

2019-05-30 14:28:24
Odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach w 2019 roku

2019-05-30 14:24:15
Budowa chodnika przy ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach

2019-05-14 14:56:46
„Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach’’ – I etap ul. Nowaka.

2019-04-30 10:56:04
Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap

2019-04-19 10:42:59
Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach – I etap

2019-03-12 14:46:47
Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap

2019-03-12 12:21:49
Bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2019 roku

2019-02-19 14:05:56
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.

2019-02-19 14:04:38
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.

2018-10-19 10:18:51
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r. - UNIEWAŻNIONY

2018-10-04 14:32:29
Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-10-04 14:31:45
Rozbudowa ulic: Wiejska i Sielanka w Tarnowskich Górach – I etap

2018-09-07 11:15:04
Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach – I etap

2018-09-04 14:00:13
Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap

2018-08-08 10:00:45
Rozbudowa ulicy Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – I etap

2018-08-01 10:59:44
Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – II etap

2018-07-24 10:01:03
„Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach” – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-07-16 15:45:02
Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach” – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-07-12 13:46:40
Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-06-28 13:24:12
Rozbudowa ulicy Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-06-28 13:23:06
Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach – I etap - UNIEWAŻNIONY

2018-06-28 11:12:07
Rozbudowa ulicy Chopina w Tarnowskich Górach

2018-06-14 15:26:59
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.

2018-06-05 08:55:27
Odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach w 2018 roku

2018-05-16 14:19:15
Rozbudowa ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach

2018-05-08 13:23:26
Przebudowa ulicy Piernikarczyka w Tarnowskich Górach

2018-05-07 12:54:16
Przebudowa ulicy Piernikarczyka w Tarnowskich Górach - Unieważnione postepowanie

2018-04-04 12:55:52
„Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.” – rejon 1

2018-03-13 15:07:57
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach”.

2018-03-07 10:46:38
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”.

2018-03-07 10:44:34
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach”.

2018-02-27 11:02:39
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku

2018-02-26 12:26:48
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 r.

2018-02-22 11:52:58
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-20 15:31:40
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-19 11:33:39
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach”.

2018-02-13 15:44:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2018-02-07 15:12:54
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony

2018-02-01 10:45:34
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego

2018-01-09 13:53:45
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego

2017-11-20 11:46:46
„Budowa ulic Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach” – budowa chodnika przy ul. Hallera (I etap realizacyjny)

2017-10-24 11:51:30
Remont przepustu drogowego na ulicy Kościelnej w Tarnowskich Górach

2017-07-30 22:00:00
Budowa rejonu ulic Sikorek i Czajek w Tarnowskich Górach

2017-07-12 09:37:50
Remont przepustu drogowego na ulicy Kościelnej w Tarnowskich Górach

2017-06-28 07:18:51