Wersja archiwalna

Przetarg unieważniony - Budowa drogi dojazdowej do segmentu D – Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu CAS.docx

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 32.25k Format: .docx Pobierz

02_Profile podluzne_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 268.4k Format: .pdf Pobierz

IE_CAS_parking_oświetleniezew_aktualizacja_04_2019_przedmiar.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 198.58k Format: .pdf Pobierz

B_CAS_TGory_drogaiparkingi_aktualizacja_04_2019_przedmiar.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 228.18k Format: .pdf Pobierz

PB_opinia geotechniczna.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 77.3k Format: .pdf Pobierz

Informacja bioz.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 119.75k Format: .pdf Pobierz

Część opisowa.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 367.98k Format: .pdf Pobierz

06_Organizacja ruchu_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 365k Format: .pdf Pobierz

05_Plan tyczenia_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 488.89k Format: .pdf Pobierz

04_Plan warstwicowy_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 368.79k Format: .pdf Pobierz

03_Przekroje konstrukcyjne_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 788.39k Format: .pdf Pobierz

01_Plan sytuacyjny_420x297.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 396.82k Format: .pdf Pobierz

STWiORB_Droga i parking.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

PW_E-100_RGppo+-.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 409.22k Format: .pdf Pobierz

PW_E-03_DOMOFON-E-03.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 147.69k Format: .pdf Pobierz

PW_E_ZM.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 216.07k Format: .pdf Pobierz

PW_E_PZT-E-02.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 112.13k Format: .pdf Pobierz

PW_E_PZT-E-01.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 650.71k Format: .pdf Pobierz

PW_E_OT.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 498.58k Format: .pdf Pobierz

wzór_umowy_CAS_ 2019.docx

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 59.21k Format: .docx Pobierz

Formularz_Ofertowy_CAS_2019.doc

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 216k Format: .doc Pobierz

SIWZ_CAS_Janasa_ 2019.doc

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 460.5k Format: .doc Pobierz

IS_CAS_TGory_droga_kanalizacjadeszczowa_aktualizacja_04.2019.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 211.02k Format: .pdf Pobierz

WT_Deszczówka.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 4.3M Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608422.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 39.65k Format: .pdf Pobierz

Budowa zjazdu Janasa - elektryczne - przedmiar.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 59.68k Format: .pdf Pobierz

IS-04-IS-04.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 125.72k Format: .pdf Pobierz

IS-02-IS-02.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 166.12k Format: .pdf Pobierz

IS-01-IS-01.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 429.62k Format: .pdf Pobierz

SST budowa zjazdu i utwardzenie terenu w obrębie obietów przy ul. Janasa w TG.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja tecniczna.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 64.03k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608471.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 125.4k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608431.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 117.67k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608430.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 48.72k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608421.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 65.67k Format: .pdf Pobierz

Opis techn..pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 608.68k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608420.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 64.58k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608411.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 172.92k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608410.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 56.44k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608380.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 126.01k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e16120608370.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 656.1k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót ul. Janasa - nasadzenia.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 300.21k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót budowa zjazdu i utwardzenie terenu w obrębie obiektów przy ul. Janasa w TG.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 283.46k Format: .pdf Pobierz

Projkt.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 2.14M Format: .pdf Pobierz

IS-03-IS-03.pdf

Data: 2019-07-01 15:22:43 Rozmiar: 251.27k Format: .pdf Pobierz

Unieważnienie przetargu CAS 2019.docx

Data: 2019-07-18 11:50:46 Rozmiar: 11.37k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert CAS 2019.doc

Data: 2019-07-18 11:50:46 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 309
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2019-07-01 15:22:43
Czas publikacji: 2019-07-18 11:50:46
Data przeniesienia do archiwum: 2019-08-17