Kontakt do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów


KIEROWNIK Joanna Czyżewska
Z-ca Kierownika Lucyna Nowicka

Główna Księgowa EwaWachowiak
Specjalista ds. księgowych Dominika Krawczyk

SEKRETARIAT
Gł. Specjalista ds. administracyjno - finansowych Aleksandra Lenart

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulicBarbara Adamczyk
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Wojciech Pośpiech

Inspektor ds. utrzymania i remontów dróg wewnętrznych Jolanta Stępień

Inspektor ds. oznakowania i ewidencji ulic Tomasz Idzik

Inspektor nadzoru Piotr Naróg

Inspektor nadzoru Jerzy Marszałek

Inspektor ds. gruntowychi zajęcia pasa drogowego Marek Grygny

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych
i utrzymania ulic Stanisław Juziuk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klaudia Kucharska e-mail: iod24@agileo.it

Telefon: (032) 285-22-03

Fax: (032) 285-22-03

e-mail: mzuim@um.tgory.pl

Liczba odwiedzin : 2246
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2008-09-17 09:02:04
Czas publikacji: 2019-08-22 09:30:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak