Wersja archiwalna

Remont obiektu mostowego – kładka dla pieszych w ciągu ul. Dąbrowskiego w Tarnowskich Górach

Załączniki

Informacja o unieważnieniu przetargu

Data: 2009-04-10 08:25:16 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Przyczółek w osi D - geometria i zbrojenie

Data: 2009-03-12 13:01:49 Rozmiar: 425.92k Format: .pdf Pobierz

SST - wytyczenie obiektu TG

Data: 2009-03-12 13:07:15 Rozmiar: 39.76k Format: .pdf Pobierz

SST - wymagania ogólne

Data: 2009-03-12 13:06:32 Rozmiar: 110.94k Format: .pdf Pobierz

Technologia robót

Data: 2009-03-12 13:05:08 Rozmiar: 253.12k Format: .pdf Pobierz

Dylatacja modułowa

Data: 2009-03-12 13:04:36 Rozmiar: 116.86k Format: .pdf Pobierz

Naprawa powierzchni betonowych

Data: 2009-03-12 13:03:54 Rozmiar: 96.53k Format: .pdf Pobierz

Łożyska na siły odrywające

Data: 2009-03-12 13:03:24 Rozmiar: 112.89k Format: .pdf Pobierz

Kolumny iniekcyjne jet grouting

Data: 2009-03-12 13:02:32 Rozmiar: 100.22k Format: .pdf Pobierz

Nadbudowa podpór w osi B i C

Data: 2009-03-12 13:01:03 Rozmiar: 198.37k Format: .pdf Pobierz

SST - wykonanie zasypek i nasypów TG

Data: 2009-03-12 13:09:02 Rozmiar: 68.25k Format: .pdf Pobierz

Przyczółek w osi A - geometria i zbrojenie

Data: 2009-03-12 13:00:20 Rozmiar: 308.08k Format: .pdf Pobierz

Rysunek zestawczy

Data: 2009-03-12 12:58:26 Rozmiar: 544.68k Format: .pdf Pobierz

Inwentaryzacja geometryczna

Data: 2009-03-12 12:57:51 Rozmiar: 178.3k Format: .pdf Pobierz

Projekt umowy - zał. nr 2 doSIWZ

Data: 2009-03-12 12:51:41 Rozmiar: 76.5k Format: .doc Pobierz

Przedmiar robót - zał. nr 3 do SIWZ

Data: 2009-03-12 12:50:46 Rozmiar: 130.6k Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2009-03-12 12:48:55 Rozmiar: 296.5k Format: .doc Pobierz

SST - Wykopy pod fundamenty TG

Data: 2009-03-12 13:08:02 Rozmiar: 64.67k Format: .pdf Pobierz

SST - mikropole iniekcyjne TG

Data: 2009-03-12 13:09:44 Rozmiar: 65.61k Format: .pdf Pobierz

Uzgodnienie PKP Telekomunikacja Kolejowa - zał. nr 6 do SIWZ

Data: 2009-03-12 13:25:48 Rozmiar: 4.5M Format: .doc Pobierz

SST - dylatacja stalowa modułowa TG

Data: 2009-03-12 13:18:02 Rozmiar: 56.43k Format: .pdf Pobierz

Uzgodnienie PKP Energetyka - zał. nr 5 do SIWZ

Data: 2009-03-12 13:24:06 Rozmiar: 745.5k Format: .doc Pobierz

Uzgodnienie PKP PLK S.A. - zał. nr 4 do SIWZ

Data: 2009-03-12 13:23:01 Rozmiar: 2.11M Format: .doc Pobierz

Opis techniczny kładki

Data: 2009-03-12 13:21:29 Rozmiar: 55.47k Format: .pdf Pobierz

SST - roboty remontowe TG

Data: 2009-03-12 13:20:54 Rozmiar: 91.63k Format: .pdf Pobierz

SST - roboty rozbiórkowe

Data: 2009-03-12 13:20:11 Rozmiar: 58.94k Format: .pdf Pobierz

SST - powierzchniowe zabezpieczenie betonu TG

Data: 2009-03-12 13:19:29 Rozmiar: 52.27k Format: .pdf Pobierz

SST - balustrady TG

Data: 2009-03-12 13:18:33 Rozmiar: 40.29k Format: .pdf Pobierz

SST - łożyska na siły odrywające TG

Data: 2009-03-12 13:17:21 Rozmiar: 42.09k Format: .pdf Pobierz

SST - zbrojenie betonu stalą

Data: 2009-03-12 13:10:46 Rozmiar: 65.05k Format: .pdf Pobierz

SSt - łożyska elastomerowe TG

Data: 2009-03-12 13:16:40 Rozmiar: 44.14k Format: .pdf Pobierz

SSt - nawierzchnia z asfaltu twardolanego TG

Data: 2009-03-12 13:16:04 Rozmiar: 79.59k Format: .pdf Pobierz

SSt - izolacje cienkie TG

Data: 2009-03-12 13:15:23 Rozmiar: 47.42k Format: .pdf Pobierz

SST - zabezpieczenie antykorozyjne - farby TG

Data: 2009-03-12 13:14:47 Rozmiar: 52.49k Format: .pdf Pobierz

SST - zabezpieczenie antykorozyjne - metalizacja TG

Data: 2009-03-12 13:13:58 Rozmiar: 68.05k Format: .pdf Pobierz

SST - beton niekonstrukcyjny TG

Data: 2009-03-12 13:12:51 Rozmiar: 39.43k Format: .pdf Pobierz

SST - beton konstrukcyjny TG

Data: 2009-03-12 13:11:31 Rozmiar: 99.87k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o przetargu

Data: 2009-03-12 12:48:14 Rozmiar: 8.8k Format: .html Pobierz
Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2009-03-12 12:56:15
Czas publikacji: 2009-03-12 12:56:15
Data przeniesienia do archiwum: 2009-03-12