Wersja archiwalna

Remont obiektu mostowego - kładka dla pieszych w ciągu ulicy Dąbrowskiego w Tarnowskich Górach

Załączniki

Uzgodnienie PKP Telekomunikacja Kolejowa

Data: 2009-02-27 11:20:37 Rozmiar: 4.5M Format: .doc Pobierz

Kolumny iniekcyjne jet grouting

Data: 2009-02-10 14:45:04 Rozmiar: 100.22k Format: .pdf Pobierz

SST - Wykopy pod fundamenty

Data: 2009-02-10 14:49:51 Rozmiar: 64.67k Format: .pdf Pobierz

SST - wytyczenie obiektu

Data: 2009-02-10 14:49:11 Rozmiar: 39.76k Format: .pdf Pobierz

SST - wymagania ogólne

Data: 2009-02-10 14:48:38 Rozmiar: 110.94k Format: .pdf Pobierz

Technologia robót

Data: 2009-02-10 14:47:29 Rozmiar: 253.12k Format: .pdf Pobierz

Dylatacja modułowa

Data: 2009-02-10 14:46:59 Rozmiar: 116.86k Format: .pdf Pobierz

Naprawa powierzchni betonowych

Data: 2009-02-10 14:46:27 Rozmiar: 96.53k Format: .pdf Pobierz

Łożyska na siły odrywające

Data: 2009-02-10 14:45:43 Rozmiar: 112.89k Format: .pdf Pobierz

Przyczółek w osi D - geometria i zbrojenie

Data: 2009-02-10 14:44:18 Rozmiar: 425.92k Format: .pdf Pobierz

SST - mikropole iniekcyjne

Data: 2009-02-10 14:51:07 Rozmiar: 65.61k Format: .pdf Pobierz

Nadbudowa podpór w osi B i C

Data: 2009-02-10 14:43:23 Rozmiar: 198.37k Format: .pdf Pobierz

Przyczółek w osi A - geometria i zbrojenie

Data: 2009-02-10 14:42:38 Rozmiar: 308.08k Format: .pdf Pobierz

Rysunek zestawczy

Data: 2009-02-10 14:41:48 Rozmiar: 544.68k Format: .pdf Pobierz

Inwentaryzacja geometryczna

Data: 2009-02-10 14:41:17 Rozmiar: 178.3k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - zał. nr 3 do SIWZ

Data: 2009-02-10 14:39:53 Rozmiar: 127.64k Format: .pdf Pobierz

Projekt umowy - zał. nr 2 do SIWZ

Data: 2009-02-10 14:38:56 Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ

Data: 2009-02-10 14:37:41 Rozmiar: 293k Format: .doc Pobierz

SST - Wykonanie zasypek i nasypów

Data: 2009-02-10 14:50:30 Rozmiar: 68.25k Format: .pdf Pobierz

SST - zbrojenie betonu

Data: 2009-02-10 14:51:50 Rozmiar: 65.05k Format: .pdf Pobierz

Uzgodnienie PKP ENERGETYKA

Data: 2009-02-27 11:19:32 Rozmiar: 745.5k Format: .doc Pobierz

SST - balustrady

Data: 2009-02-10 14:58:35 Rozmiar: 40.29k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Data: 2009-02-27 11:18:32 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

zmiana w treści SIWZ

Data: 2009-02-20 13:55:29 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

Uzgodnienie PKP PLK S.A. - zał. nr 4 do SIWZ

Data: 2009-02-10 15:02:34 Rozmiar: 2.11M Format: .doc Pobierz

Opi techniczny kładki

Data: 2009-02-10 15:01:05 Rozmiar: 55.47k Format: .pdf Pobierz

SST - roboty remontowe

Data: 2009-02-10 15:00:27 Rozmiar: 91.63k Format: .pdf Pobierz

SST - roboty rozbiórkowe

Data: 2009-02-10 14:59:52 Rozmiar: 58.94k Format: .pdf Pobierz

SST - powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Data: 2009-02-10 14:59:11 Rozmiar: 52.27k Format: .pdf Pobierz

SST -dylatacja stalowa modułowa

Data: 2009-02-10 14:58:06 Rozmiar: 56.43k Format: .pdf Pobierz

SST - beton konstrukcyjny

Data: 2009-02-10 14:52:26 Rozmiar: 99.87k Format: .pdf Pobierz

SST - łożyska na siły odrywające

Data: 2009-02-10 14:57:25 Rozmiar: 42.09k Format: .pdf Pobierz

SST - łożyska elastomerowe

Data: 2009-02-10 14:56:42 Rozmiar: 44.14k Format: .pdf Pobierz

SST - nawierzchnia z asfaltu twardolanego

Data: 2009-02-10 14:56:08 Rozmiar: 79.59k Format: .pdf Pobierz

SST - izolacje cienkie

Data: 2009-02-10 14:55:23 Rozmiar: 47.42k Format: .pdf Pobierz

SST - zabezpieczenie antykorozyjne - farby

Data: 2009-02-10 14:54:48 Rozmiar: 52.49k Format: .pdf Pobierz

SST - zabezpieczenie antykorozyjne - metalizacja

Data: 2009-02-10 14:54:00 Rozmiar: 68.05k Format: .pdf Pobierz

SST - beton niekonstrukcyjny

Data: 2009-02-10 14:53:06 Rozmiar: 39.43k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie

Data: 2009-02-10 14:37:14 Rozmiar: 8.54k Format: .html Pobierz
Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2009-02-10 15:02:45
Czas publikacji: 2009-02-10 15:02:45
Data przeniesienia do archiwum: 2009-02-10