Kontakt do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

 
 


KIEROWNIK    Joanna Czyżewska
Z-ca Kierownika  Lucyna Nowicka
     
Główna Księgowa  Ewa Wachowiak
Specjalista ds. księgowych Dominika Krawczyk

SEKRETARIAT    
Gł. Specjalista ds. administracyjno - finansowych  Aleksandra Lenart 
     
DZIAŁ TECHNICZNY    
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Barbara Adamczyk
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Wojciech Pośpiech

Inspektor ds. utrzymania i remontów dróg wewnętrznych Jolanta Stępień

Inspektor ds. oznakowania i ewidencji ulic Tomasz Idzik

Inspektor nadzoru Piotr Naróg

Inspektor nadzoru Jerzy Marszałek

Inspektor ds. gruntowych i zajęcia pasa drogowego Marek Grygny 
     
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    
Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych
i utrzymania ulic  Stanisław Juziuk 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klaudia Kucharska e-mail: iod24@agileo.it

Telefon:            (032) 285-22-03

Fax:              (032) 285-22-03

e-mail: mzuim@um.tgory.pl

 

Liczba odwiedzin : 1997
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2008-09-17 09:02:04
Czas publikacji: 2019-08-22 09:30:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak