Wersja archiwalna

„Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach’’ – I etap ul. Nowaka.  

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu Nowaka 2019.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 31.89k Format: .docx Pobierz

SIWZ_Nowaka_2019.doc

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 458.5k Format: .doc Pobierz

Formularz_Ofertowy_Nowaka_2019.doc

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 217k Format: .doc Pobierz

wzor_umowy_Nowaka_2019.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 56.98k Format: .docx Pobierz

Tarnowskie Góry ul.Nowaka - PRZEDMIAR.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 342.04k Format: .pdf Pobierz

I. Strona tytułowa PB.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 356.53k Format: .docx Pobierz

Opis techniczny PB wraz z informacją do sporządzenia planu BIOZ cz. 2.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 776.87k Format: .docx Pobierz

RYS. NR 1.0 Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 4.37M Format: .pdf Pobierz

RYS. NR 2.0 Przekroje typowe - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 88.79k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K.1.0 Plan sytuowania projektowanej kanalizacji deszczowej.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K.1.1 Profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 194.21k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K.2.0 Wpust uliczny.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 267.53k Format: .pdf Pobierz

I. STRONA TYTUŁOWA PW ETAP E.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 356.34k Format: .docx Pobierz

Opis techniczny PW etap E.docx

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 123.56k Format: .docx Pobierz

RYS NR A.3.0 Moduły płyt granitowych - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 59.13k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR A.1.0 Widok nawierzchni - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 88.71k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR A.2.0 Widok nawierzchni przy elementach infr. - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 69.48k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR A.4.0 Mała architektura - plan tyczenia - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 210.88k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.1.0 - Plan sytuacyjny - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 439.3k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.2.0 - Plan wysokościowy - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 372.62k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.3.0 - Plan tyczenia - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 533.59k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.4.0 - Przekroje typowe - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 88.92k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.5.0 - Elementy kamienne - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 105.45k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR D.6.0 - Detale - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 88.74k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K.1.0.Plan sytuowania kanalizacji deszczowej - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 244.52k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K.2 Wpust uliczny - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 267.53k Format: .pdf Pobierz

RYS. NR K1.1 Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 155k Format: .pdf Pobierz

SST TG cz. 2 etap E.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 3.19M Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. 5. Opinia geotechniczna- cz. 2.pdf

Data: 2019-03-26 14:58:51 Rozmiar: 3.76M Format: .pdf Pobierz

Tymczasowa organizacja ruchu.PDF

Data: 2019-03-26 15:29:49 Rozmiar: 2.3M Format: .PDF Pobierz

Docelowa organizacja ruchu Nowaka.pdf

Data: 2019-03-26 15:29:49 Rozmiar: 3.11M Format: .pdf Pobierz

BIP modyfikacja SIWZ Nowaka.doc

Data: 2019-03-27 14:40:51 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

Informacja z otwarcia ofert Nowaka 2019.doc

Data: 2019-04-10 12:22:29 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

BIP Wybór nakorzystniejszej oferty Nowaka 2019.doc

Data: 2019-04-30 10:56:04 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2019-03-26 14:58:51
Czas publikacji: 2019-04-30 10:56:04
Data przeniesienia do archiwum: 2019-05-10