Wersja archiwalna

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu jezdnie 2019.docx

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 33.3k Format: .docx Pobierz

SIWZ jezdnie 2019.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 458.5k Format: .doc Pobierz

jezdnie Formularz ofertowy część 1 2019.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 199.5k Format: .doc Pobierz

jezdnie Formularz ofertowy część 2 2019.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 200.5k Format: .doc Pobierz

wzór umowy zał nr 7a do SIWZ 2019.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 195.5k Format: .doc Pobierz

wzór umowy zał nr 7b do SIWZ 2019.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 195k Format: .doc Pobierz

D-04.02.01 Warstwa odcinająca.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 93k Format: .doc Pobierz

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 156.5k Format: .doc Pobierz

D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.docx

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 18.48k Format: .docx Pobierz

Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 1.26M Format: .doc Pobierz

SST - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.docx

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 558.14k Format: .docx Pobierz

SST Remont czastkowy.doc

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 497k Format: .doc Pobierz

ST Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych.docx

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 21.57k Format: .docx Pobierz

Mapka rejon 1.PDF

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 636.81k Format: .PDF Pobierz

Mapka rejon 2.PDF

Data: 2019-01-21 15:45:28 Rozmiar: 643.67k Format: .PDF Pobierz

Informacja z otwarcia ofert jezdnie 2019.doc

Data: 2019-02-05 11:09:37 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

wybór nakorzystniejszej oferty rejon I 2019.doc

Data: 2019-02-19 14:04:38 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

wybór nakorzystniejszej oferty rejon II 2019.doc

Data: 2019-02-19 14:04:38 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2019-01-21 15:45:28
Czas publikacji: 2019-02-19 14:04:38
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-08