Kontakt do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

 
 


KIEROWNIK    Joanna Czyżewska
Z-ca Kierownika  Lucyna Nowicka
     
Główna Księgowa  Ewa Wachowiak
     
SEKRETARIAT    
St. Specjalista ds. finansowo administracyjnych  Aleksandra Lenart 
     
DZIAŁ TECHNICZNY    
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Barbara Adamczyk
Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Wojciech Pośpiech

Inspektor ds. utrzymania i remontów ulic Tomasz Idzik
Inspektor nadzoru Piotr Naróg

Inspektor nadzoru Paweł Norek
Inspektor ds. gruntowych, ewidencji dróg
i zajęcia pasa drogowego
Marek Grygny 
     
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    
St. Specjalista ds. zamówień publicznych
i utrzymania ulic  Stanisław Juziuk 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klaudia Kucharska e-mail: iod24@agileo.it

Telefon:            (032) 285-22-03

Fax:              (032) 285-22-03

e-mail: mzuim@um.tgory.pl

 
Liczba odwiedzin : 1701
Podmiot udostępniający informację : Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Juziuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Juziuk
Czas wytworzenia: 2008-09-17 09:02:04
Czas publikacji: 2019-03-29 13:03:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak