Majątek Muzeum

Majątek Muzeum stanowią:
- dobra kultury - muzealia
- księgozbiór
-środki trwałe i wyposażenie

Liczba odwiedzin : 516
Podmiot udostępniający informację : Muzeum w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kiszel
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kiszel
Czas wytworzenia: 2010-02-17 13:52:01
Czas publikacji: 2010-02-17 13:52:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak