Ogłoszenie o udzieleniu  

 
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art.4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Muzeum w Tarnowskich Górach udziela zamówienia
ASC STUDIO projektowanie wnętrz -  Anna Skołożyńska-Cieciera
ul. Poligonowa 2/47, 04-051 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą        w Muzeum w Tarnowskich Górach w latach 2015-2016
 

Liczba odwiedzin : 351
Podmiot udostępniający informację : Muzeum w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kiszel
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kiszel
Czas wytworzenia: 2015-06-10 13:09:11
Czas publikacji: 2015-06-10 13:09:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak