Tryb działania 

 
 

Tryb działania: Muzeum działa na podstawie ostawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Gospodarkę finansową prowadzi w szczególności w oparciu o ustawę o rachunkowości i ustawę o finansach publicznych

 

Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Muzeum w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kiszel
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kiszel
Czas wytworzenia: 2010-02-17 13:56:03
Czas publikacji: 2010-02-17 13:56:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak