Uchwała nr XXXIV/381/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach 

 
 

Skład Rady Muzeum:

prof. Jan Drabina - przewodniczący

Krzysztof Śmieja – zastępca przewodniczącego

Maria Pańczyk-Pozdziej

prof. Werner Lubos

dr Jacek Siebel

Kazimierz Sporoń

Marek Kandzia

Tomasz Olszewski

 
Liczba odwiedzin : 149
Podmiot udostępniający informację : Muzeum w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kiszel
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kiszel
Czas wytworzenia: 2017-04-28 11:12:22
Czas publikacji: 2017-09-05 14:07:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak