Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-06-13 14:42:13 Oferty pracy / oferta pracy - Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Danuta Woźnica Publikacja artykułu
2019-06-13 12:15:34 2019 / ROCZNA ANALIZA ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH Admin Admin Publikacja artykułu
2019-06-12 13:44:38 Dział Artystyczny / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-12 10:58:21 STRONA GŁÓWNA / strona główna Beata Pietrucha Publikacja artykułu
2019-06-12 10:44:55 BUDŻET PRZEDSZKOLA / sprawoznianie finansowe za rok 2018 Beata Pietrucha Publikacja artykułu
2019-06-12 10:42:08 Rekrutacja 2019/2020 / rekrutacja 2019/2020 Beata Pietrucha Publikacja artykułu
2019-06-12 10:32:54 DYREKCJA PRZEDSZKOLA / Dyrekcja Publicznego Przedszkola Nr 11 Beata Pietrucha Edycja artykułu
2019-06-12 08:07:39 Dział Finansowy / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-12 08:07:18 Dział Strategii i Rozwoju / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-12 08:05:01 Dział Artystyczny / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-12 08:03:58 Dział Administracji i Kadr / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-12 08:03:36 Dział Finansowy / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-11 10:40:37 Rekrutacja - wyniki / Informacja o dniach otwartych w żłobku czerwiec 2019r. Admin BIP Publikacja artykułu
2019-06-11 10:38:28 Rekrutacja - wyniki / Informacja o spotkaniu dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka na rok 2019/2020 Admin BIP Publikacja artykułu
2019-06-11 10:24:34 Rekrutacja - wyniki / Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka na rok 2019/2020 Admin BIP Publikacja artykułu
2019-06-11 10:21:53 Rekrutacja - wyniki / Lista dzieci przyjętych do żłobka na rok 2019/2020 Admin BIP Publikacja artykułu
2019-06-10 13:29:31 Dział Administracji i Kadr / Dane kontaktowe Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-10 13:28:59 Dział Techniczny / Dział Techniczny Piotr Kaczmarek Edycja artykułu
2019-06-10 10:05:34 Przetargi / Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarnowskich Górach Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert !nowy termin składania ofert upływa : 7 czerwca 2019 r., godz. 09:45, nowy termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00 UWAGA! Wprowadzono nowy PRZEDMIAR ROBÓT na całość zadania Stanisław Juziuk Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników