Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 00:32:41 ORGANIZACJA / Samorząd Uczniowski Tomasz Mikołajczyk Edycja artykułu
2019-01-21 00:30:06 ORGANIZACJA / Rada Rodziców Tomasz Mikołajczyk Edycja artykułu
2019-01-20 23:55:20 GODZINY PRACY SZKOŁY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW / GODZINY PRACY PLACÓWKI I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Tomasz Mikołajczyk Edycja artykułu
2019-01-20 23:54:10 DYREKCJA SZKOŁY / DYREKCJA Tomasz Mikołajczyk Edycja artykułu
2019-01-16 21:08:03 GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW / Godziny pracy i sposób załatwiania spraw Kamil Białek Edycja artykułu
2019-01-16 20:19:46 Rada Pedagogiczna / Kadra pedagogiczna Kamil Białek Publikacja artykułu
2019-01-16 15:12:49 Przetargi / Plan postępowań o udzielenie zamówień Stanisław Juziuk Publikacja artykułu