Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2020-02-27 12:09:26 Przetargi / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin otwarcia ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45 Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2020-02-27 11:47:23 Przetargi / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” - Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45 Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2020-02-27 08:51:36 GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY / GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Joanna Krupa Edycja artykułu
2020-02-27 08:30:50 GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY / GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Joanna Krupa Edycja artykułu
2020-02-26 12:56:56 Przetargi / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach” - przetarg unieważniony Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2020-02-26 10:53:17 Sprawozdanie finansowe 2019 r. / Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach za 2019 rok Anna Szołtys Publikacja artykułu
2020-02-24 10:46:22 Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Breguła Edycja artykułu
2020-02-21 14:55:29 Przetargi / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” - Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45 Stanisław Juziuk Publikacja artykułu
2020-02-21 13:33:42 Przetargi / Bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2020 roku Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2020-02-21 12:42:19 Przetargi / Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin otwarcia ofert upływa: 5 marca 2020 r. godz. 09:45 Stanisław Juziuk Publikacja artykułu